Cách thêm website của bạn vào Baidu để tăng lượt truy cập từ thị trường Trung Quốc

Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated
Nếu bạn mọng muốn nhận được nguồn lưu lượng khổng lồ từ thị trường tỷ người dùng internet của Trung Quốc thì bạn nên bắt đầu bằng việc submit các trang web của mình lên công cụ tìm kiếm số 1 Trung Quốc – Baidu.com.
Không có nhiều trang web ngoài Trung Quốc được đưa vào list của Baidu.com

Cách submit web lên Baidu.com - How to add your website to Baidu Webmaster Tools

Bước 1: để thêm được trang web vào baidu thì bạn cần tài khoản baidu đã full xác minh bao gồm xác minh sđt Trung và xác minh cccd Trung ( bắt buộc ) nếu bạn chưa có tài khoản baidu hoặc tài khoản baidu của bạn chưa được xác minh full thông tin có thể liên hệ với team mình để hỗ trợ xác minh tại đây Tạo tài khoản baidu hoặc xác minh tài khoản baidu

tài khoản đã full xác minh

Bạn có thể truy cập vào trang này để xem trang thái tài khoản của mình https://passport.baidu.com/

Bước 2: Truy cập trang https://ziyuan.baidu.com/site/index  để tiến hành thêm trang web của bạn, lần đầu tiên truy cập baidu sẽ yêu cầu bạn xác minh thông tin. cái quang trọng nhất trong đó là sđt Trung nếu bạn không có sđt Trung có thể liên hệ bên mình để thuê sau khi đã điền hết thông tin bạn ấn nút màu xanh để tiếp tục 

baidu yêu cầu xác minh thông tin

Bước 3:  Sau khi xác minh xong sđt baidu sẽ yêu cầu bạn xác minh thông tin cccd Trung ( nếu bạn chưa xác minh sẽ hiện bản như hình dưới bắt buộc phải xác minh thì mới thêm trang web được )

baidu yêu cầu veri cccd Trung

Sau khi xác minh xong bạn điền trang web của bạn vào vd: www.hinhsieunet.com

thêm trang web


Bước 4: Sau khi thêm địa chỉ trang web của bạn thì đến bước tiếp theo bạn cần chọn thông tin cho trang web ( bạn có thể chỉnh trình duyệt dịch sang tiếng Việt để chọn sau đó chỉnh về lại tiếng Trung và tiếp tục bước tiếp theo )


chọn thông tin trang web

Bước 5: Bước này bạn cần xác minh trang web với baidu

Hình hướng dẫn xác minh


thông báo xác minh thành công

Như vậy là đã thành công thêm trang web của bạn vào baidu giờ đây trang web của bạn đã hiển thị với công cụ tìm kiếm của baidu!

Getting Info...
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.